Ученици

Директорите да бъдат по-активни в рекламирането професионалните гимназии!

Заради дългогодишния отлив от професионалните гимназии в полза на профилираните и най-вече езиковите, заместник-мнистърът на образованието Диян Стаматов призова директорите да бъдат по-активни в рекламирането им. Той посочи, че от догодина ще има два випуска, които завършват основно образование – в 7 и 8 клас, и е редно учениците във всички училища да бъдат информирани за всички възможности за кариерно развитие. Да знаят, че уменията да комуникират на два или три езика не дават гаранция за намиране на работа.

Като модел за равнопоставеност и елиминиране на конкуренцията между елитните и професионални гимназии бе дадена община Свищов, която организира информационна кампания за всички ученици какви възможности имат за продължаване на обучението си.

Началникът на Регионално управление по образованието във Велико Търново инж. Розалия Личева посочи, че в областта има добри практики в дуалното обучение и те трябва да се развиват.

Източник: МОН