Мнения

Диплома за придобити знания и умения извън училище – от догодина

Зам.-министърът на образованието Милена Дамянова обяви, че от 2014 г. ще заработи система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Тя е част от проект „Нова възможност за моето бъдеще“ по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Общата стойност на проекта е 5,82 млн. лв. и се изпълнява от Просветното министерство.

Партньори на Министерството за Националната агенция за професионално образование и обучение, работодателските организации, двата синдиката, Агенцията по заетостта, Министерство на правосъдието и по-специално – затворите.

Намерението е да се валидира наученото по различните професии и да се издаде сертификат. Предварително ще бъдат извършени обучения на консултанти, ще има и информационна кампания.

Партньорите в програмата са се ангажирали да осигурят близо заетост за близо 10 000 души. Документи за заявяване на участие ще се събират в предприятия, синдикални организации, бюра по труда и други институции.

Очаква се поне 10 хиляди лица да бъдат консултирани и да бъдат издадени най-малко 1200 сертификата. Тези сертификати ще имат валидност като удостоверение или свидетелство от професионално училище.

Ръководителят на проекта Емилияна Димитрова обясни, цитирана от news.bg, че сертификатите ще се издават от професионалните гимназии, а подборът на кандидатите ще бъде пряко свързан с потребностите на пазара на труда.

Според данни на проведена анкета, съвместно с Българка стопанска камара, според която уменията и компетентностите на 36% от анкетираните са самостоятелно придобити и само на 1% – в образователната система.