Мнения

Дигитални инструменти и платформи за българското училище

Всички очакват от учителите да използват технологии в клас, но малцина осъзнават колко времеемко е това в сегашното ежедневие на учителя. В тази статия ще ви покажа някои напълно безплатни дигитални инструменти, за които даже не е нужно да имате скъпа технология в училище. Истината е, че много от методите на преподаване с технологии могат да се случват и със собствените домашни или мобилни устройства на учениците или само с вашето лично. Друго важно нещо е, че тези педагогически практики са до една тествани в българския контекст на училища из цяла България и работят тук и сега. Тъй като всеки учител сам преценява как един инструмент или една платформа ще са полезни на неговия клас, аз само съм скицирал седем популярни и лесни за използване инструмента и съм дал насочващи идеи.

Khan Academy

Khan Academуе най-пуполярната в света платформа за училищното образование. На нея ще намерите над 8000 видео урока по изучавани в училище предмети, но и много общообразувателни модули като история на изкуството, здравеопазване, финансова грамотност и пр. Khan Academy в момента се превежда на български език и вече има над 2000 урока със субтитри и 200 дублирани. Всичко това е безплатно и завинаги ще остане така. Въпреки, че платформата е все още в бета версия и е достъпна на bg.khanacademy.org, английският вариант вече се използва в български училища с добър езиков профил. На този етап платформата ще ви послужи, за да направите силни междупредметни връзки между обучението по английски език и останалите учебни предмети.

Най-развита е платформата в частта с математиката, която позволява на базата на над 100 000 упражнения учениците да покажат владение на множество умения. Всъщност най-ценното в платформата е, че тя обработва огромни бази данни за всеки индивидуален ученик и подкрепя учебния процес с помощни видео уроци. Един учител може да създаде дигитален клас, в който да наблюдава напредъка на всеки един ученик и да общува с родителите. Платформи като Khan Academy преобразуват образователния процес към използването на повече данни и позволяват дистанционни форми на обучение като например популярната вече и в България методика на Обърната класна стая. В сайта има специална секция за учители, в която ще намерите добри практики и лекции по съвременна педагогика.

Можете да потърсите активната доброволческа група на „Образование без раници“ във facebookи те ще ви помогнат с въвеждането на Khan Academy във вашата класна стая. Когато бъде преведен на български език, сайтът ще бъде напаснат възможно най-много към българската програма, но ще запази и най-доброто от „глобалното“ в себе си. Все пак над 15 милиона потребителя от цял свят използват месечно платформата и това е достатъчна причина самите вие да я разгледате. Платформи като тази, които предлагат свободно достъпно образование и инструменти за учителите са бъдещето на образованието.

Duolingo

Duolingo eнай-популярният образователен сайт в света за учене на езици. В него учат десетки милиони човека от целия свят всеки месец. Платформата работи на принципът, че всеки един език може да се учи от друг базов език. За съжаление в момента няма български език, но платформата е незаменим помощник на ученици, които вече знаят поне малко английски език. Истината е, че ако децата вземат английския за основа и учат втория си чужд език през платформата, те ще упражняват и двата езика едновременно.

Сайтът е направен много интуитивно и започва от нулата с упражнения, които потапят малко по малко учениците в даден език. На този етап сайтът в България би бил полезен за училища с втори чужд немски, френски, испански, руски и други езици. Достатъчно е да регистрирате вашите ученици и да вкарате техните профили в дигиталния ви клас на www.schools.duolingo.com . Тогава ще наблюдавате техния напредък и ще им давате домашни работи.

Classdojo

Заученицитеотпървидокъмпети класClassdojo e изключително удобен начин да онагледите вашите очаквания към тях. Тази платформа служи за управлението на класа в реално време. Вие сами или заедно с учениците задавате всички правила на учебния процес и определяте колко точки ще носи или отнема определен тип поведение. Когато имате ясно разписани правила и последствия в класната стая, децата много по-лесно се адаптират към тях, защото могат да видят как тяхното поведение се измерва в точки и става ясно какъв тип поведение се очаква от тях, за да участват пълноценно в обучителния процес.

Всяко дете ще получи свой собствен аватар, който ще показва в реално време колко точки и за какво са били получени или отнети. Тези данни могат да отиват и директно при родителя, ако ги убедите, че има смисъл да отделят време да се регистрират. В самата система можете също да изпращате и получавате съобщения от родителя. Не е нужно децата да имат каквато и да е било технология пред тях, достатъчно е вие да притежавате устройство като смартфон или таблет, за да можете в реално време да давате и отнемате точки. На края на часа ще получите обзор на поведението на целия клас и това ще бъде добра информация, с която можете да водите сериозните разговори за дисциплината.

Office Word

Word може да бъде много ефективен инструмент, ако се използва за повече от простото писане на текст. Силната страна на Word e, че може да служи за много прецизна обратна връзка за писмени работи. Първо: ако учениците ви имат OneDrive и си запазват писмените работи в него, ще могат на минутата да ви изпращат тези работи или да ги пишат в реално време заедно с други съученици всеки от собственият си компютър вкъщи като групов проект. Но важното е, че вие и други ученици могат да избират изречение или цял абзац и да публикуват коментари към тях. Така можете да върнете обратна връзка на ученик за конкретна дума или изречение или да размените работите на ученици и да ги помолите те да си дадат един на друг обратна връзка чрез коментари в текста. Това помага на учениците да вникнат в процеса на писане на писмена работа и да не използватWord само за писането, ами и за анализирането и подобряването на собствения и чуждия труд.

OneNote

OneNote е изключителнопренебрегнати непознат инструментна Microsoft забългарскотоучилище, но всъщност е доста удобен и ефективен. Какво толкова може да прави? Ако имате на разположение устройства в училище, OneNoteе най-доброто решение за програма, която да замести тетрадката на учениците. Но дори и да нямате, този инструмент ще ви свърши много добра работа за личното ви организиране и планиране на уроци. Освен че можете да пишете, чертаете, прикачвате видео, записвате звук, прилагате цели документи все едно си правите по няколко десктопа според целта, в OneNote можете и да споделяте всичките си материали с един обикновен линк. Най-лесно би било да кажем, че OneNoteе перфектното дигитално дневниче, в което да си събирате всичко.

Блогове

Има множество платформи за създаване на блогове. WordPress, Edublogs(http://edublogs.org/)и други сайтове ще ви помогнат да ангажирате учениците повече с изработените от тях продукти. Да публикувате писмените работи на учениците ви или снимки от проекти, клипчета и изработени от тях неща ще отвори вашата класна стая за публичността. Споделянето на усилията на класа ви ще помогне на децата да подходят по-отговорно към задачите, защото те ще бъдат гледани и оценявани от други хора- родители, близки, съученици и дори напълно непознати. Не на последно място, публикуването на заданията на класа ще помогне на всеки ученик да свери часовника си със своите съученици и е добра предпоставка за даване и получаване на обратна връзка, а не само оценка в бележника.

Facebook

Facebook очевидно не е най-доброто място за образованието, но за сметка на това е канал за комуникация и информиране, който почти всички ученици използват така или иначе. Адаптирането на facebookза целите на класа е лесно в този ред на мисли. Истината е, че facebookпрофилът на учениците ни често е в потресаващ вид и това само по себе си е достатъчна причина да ангажирате учениците си чрез платформата. Учениците обикновено не подозират, че социалната мрежа работи като проследява харесваните от тях неща и след това им предлага още от същото. Много ученици си мислят, че във facebookпо принцип има само селфита и клипчета, но истината е, че те просто са се капсулирали в социалната среда на връстниците си и затова получават единствено ненужна информация.

Да създадете facebookгрупа на класа по предмета, за да споделяте материали от часа или да насрочвате събития за крайния срок на домашна работа или подготовка за класното, е най-лесното, което можете да направите, за да изнесете част от преподаването си извън класната стая. Но една идея по-ценно би било да разучите групите и страниците във facebook, коитосасвързани с вашияпредмет и данасочитеученицитесикъмтях. Така например те може да получават в потока си от информация и всички помощни материали, които цели групи изучаващи немски, английски и други езици ежедневно си споделят или пък информация от страниците на големи научни институти по физика или официални новинарски сайтове, на които могат да разчитат за автентична информация.

Задопълнителниматериали, практики и примерниуроци, можетедапогледнетенаръчниканаЗаедно в часзаразвиваненауменията 21-век.Главатазадигитални практикие последната, носъссигурноствипрепоръчвам и останалите:

http://21stcenturyskills.info/resource/kak-da-razvivame-umenia-na-21-vi-vek-v-chas/

Всъщност огромното преимущество на технологиите е, че изменят критериите за учителски професионализъм като акцентират изключително към събирането, обработката, онагледяването на данни и даването на обратна връзка. Тъй като всеки клас и всяко дете имат различни нужни, няма универсална методика за работа с данни. От друга страна използването на дигитални инструменти винаги развива директно или индиректно дигиталните умения на вашите ученици.

В някои общества отдавна се смята, че дигиталната грамотност / https://bg.khanacademy.org/ е третият най-важен фокус на образователната система след математиката и езиковата култура. Като вземем предвид, че съвременните гражданство и кариерна реализация са немислими без нужните умения за постоянно дигитализиращия се свят и изправят цели социални групи пред опасност от изолация. В едно сериозно изречение: Всяко училище в света, което не поставя акцент върху дигиталната грамотност на учениците, значително ощетява децата от умения за успех.

Неразвиването на дигитални умения / https://bg.khanacademy.org/ в днешно време може да се възприема като форма на образователна несправедливост,която нереформирания сектор на българското образование индиректно причинява. Предвид, че технологията се развива по-бързо от обществото, най-доброто нещо, което едно министерство на образование в 21в. може да направи е да осигури автономия и гъвкавост на училищата сами да преследват тенденциите в света на образованието. 

Иван Господинов-учител на „Заедно в час”,

74-то СОУ „Гоце Делчев”, София

председател на Сдружение „Образование без граници”