Учители

Дигиталните умения, които всеки учител на 21-и век трябва да притежава

Отминаха дните, когато всички се извиняваха: „Не използваме технологиите“. Безвъзвратно. Част от това да си учител в 21-и век е да бъдеш креативен в интегрирането на академичността и ученето в дигиталния живот на учениците.

Някои от идеите, които ще споделя с вас може да изглеждат „модерни“ или твърде напредничави, но не боли всеки един да ги пречупи през собственото си разбиране, за да може по-добре да взаимодейства и да ги използва, за да учи децата на информационна грамотност или дигитално гражданство, например.

Представяме ви списък с 10 умения, които според мен всеки учител на 21-и век трябва да притежава:

Източник: http://blogs.uwekind.com/karagyozov

Виж уменията тук