Институции

Дигитализират българското образование със 105 млн. лева по ОП “НОИР”

Процедурата “Образование за утрешния ден” ще подпомогне изпълнението на стратегическата визия за дигитализация на българското образование. Тя ще надгради всичко, което е правено до момента в МОН, и ще даде основата за това накъде ще се насочат инвестициите след 2020 г.

Това коментира по време на пресконференция в Министерството на образованието (МОН) изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” Кирил Гератлиев. За целта е предвиден бюджет от 105 милиона лева, които, по думите на Гератлиев, ще бъдат достатъчни към този момент, въпреки критиките, че толкова важно направление трябва да разчита на повече средства.

“Въпросът е тези пари да бъдат насочени в правилната посока и чрез тях да подменим учебните материали и да направим така, че нашите учители да създават дигитално съдържание, да съхраняват това съдържание в облачна среда и да имаме една основа, която да бъде доразвивана с последващите инвестиции в тази сфера през следващия програмен период”, категоричен беше Гератлиев и добави, че е от изключително значение обществото да е наясно, че целта на проектите не е да се закупува хардуер.

“Идеята ни е през това дигитално съдържание да се допълнят вече полаганите от МОН усилия в посока създаване на електронни бележници и дневници”, обобщи изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Друга тема, засегната по време на пресконференцията, беше тази за прехвърлянето на 100 милиона лева от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” към ОП “Иновации и конкурентноспособност”, което доведе до критики, че по този начин се губят пари за наука. Според Гератлиев трансферът се е наложил, тъй като Комитетите за одобрение по дветет програми са преценили, че водещ в случая трябва да е бизнесът.

“Трансферът се наложи, защото преценихме, че водещ за този тип инвестиции следва да бъде бизнесът, който да поръчва необходимите му изследвания на научните организации. От гледна точка на това, че бизнесът е водещ, няма как ние да стартираме тази операция”, обясни Гератлиев, като добави, че в Приоритетна ос 1 на ОП “Иновации и конкурентноспособност” има достатъчен ресурс, който трябва да бъде смесен с тези допълнителни 100 млн. лева, и след това да бъде обявена процедура, в която научно-изследователските организации ще бъдат задължителен партньор.

Източник: computerworld.bg