Ученици

ДЗИ по избор – изпитните материали

Изпитните материали по предмети за държавния зрелостен изпит по избор:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7371

ФРЕНСКИ ЕЗИК
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7370

ИСПАНСКИ ЕЗИК
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7369

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7366

НЕМСКИ ЕЗИК
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7368

РУСКИ ЕЗИК
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7367

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7365

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7364

МАТЕМАТИКА
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7362

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7361

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7359

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7360

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7358