Ученици

Деца променят навиците на родителите си

Учителка по природни и естествени науки в столичната Първа частна математическа гимназия е истински пример за отговорно отношение към околната среда, което може да се предаде на бъдещите ни наследници, пише вестник “Живота днес”.

Под ръководството на г-жа Татяна Димитрова ученици от пети клас всяка година посещават фирмата за разделно събиране на батерии “Екобатери”. Децата се запознават с пътя на батериите – от изтощаването и хвърлянето им на правилното място до рециклирането им и разграждането до нова суровина. Наученото децата синтезират в презентация, която първо се показва пред класа, а после на няколко паралелки.

“Учениците в пети клас са достатъчно големи, за да осъзнаят вредата върху природата, която нанасят с неправилното изхвърляне на батерии, и достатъчно малки, за да променят мисленето си в правилната насока. Смятам, че именно чрез примера, който дават децата вкъщи, като разказват наученото и ангажират родителите си, може да се промени и навикът на възрастния човек”, сподели г-жа Димитрова.

В нейната гимназия вече са разположени два контейнера за батерии, които се пълнят много бързо благодарение на ентусиазма на учениците и техните семейства.

Ако някое училище няма кошче, може да се обади на националния телефон на организацията 0800 14 100 и да поръча безплатно такова.
Служителите на “Екобатери” признават, че им е изключително приятно да работят с ученици, но за съжаление капацитетът им не позволява да направят екипи, които да влязат в училищата и информацията за пътя на батериите да стигне до всяко дете. Ето защо определяща роля има инициативността на учителите, които чрез възпитаниците си успяват да променят и мисленето на възрастните.