Ученици

Деца от Благоевград научиха правата си според Конвенцията на ООН

Благодарение на съвместната инициатива на Младежки дом Благоевград и 6 СОУ „Иван Вазов“ в града и като част от националната кампания „Участвам и променям“ на МОМН, ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище през тази учебна година, ученици от школото вече са наясно с правата на детето според Конвенцията на ООН.

С учениците от пети клас се проведоха серия интерактивни обучителни занимания по темата, информира вестник „Вяра“.

Социално благополучие, гражданска култура и участие, ученическо самоуправление, изразяване и отстояване на мнение, благотворителност, етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите, съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи, са част от темите, над които разсъждаваха младите хора.

Тази учебна година е посветена на социалните и граждански компетентности.