Ученици

Децата ще завършват предучилищните групи с тест

Децата ще завършват предучилищните групи с тест. Той трябва да покаже доколко бъдещите първолаци са готови да прекрачат прага на училището и ще отчита физическото, езиковото, познавателното, социалното и емоционалното развитие на тези, които на 15 септември ще влязат в първи клас.

Въвеждането на теста се предлага с промени в Наредбата за предучилищното образование, които са пуснати за обществено обсъждане от образователното министерство. И в момента съществува изискването учителите да правят такава оценка, но всеки сам преценява по какви критерии да я извърши.

Тестът няма да е вход за първи клас, нито пък при лош резултат детето ще повтаря предучилищната. Той ще се прави, за да могат учителите в училището да знаят на какво трябва да наблегнат при индивидуалната си работа с новия първокласник, пише в мотивите към промените.

Освен в края на годината, подобна оценка може да се прави и в началото на предучилищната група, за да се прецени какви са слабите и силните страни на детето и как да се работи с него.

„Тестът за училищна готовност няма да се провежда с цел оценяване и няма да служи за поставяне на оценка на децата или за вход в първи клас“, пише още в мотивите към промените.

Резултатите от него ще се вкарват в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование. Така те ще могат да бъдат разгледани от бъдещите преподаватели на съответния първокласник.

Източник: desant.net