Ученици

Децата ще броят до 10 още преди училище

Първолаците трябва да знаят да броят до 10 още преди да започнат официалното си училищно образование, да разпознават цифрите до 5 и да рисуват стрелки.

Това е записано в проектите на програми за предучилищно образование, което образователното министерство изготвя за първи път.

Децата на 5-6 г. трябва да могат и да сравняват и да боравят правилно с термини като „поравно“, „повече”, „по-малко“, „по-голямо“, равно и др. Програмите предвиждат още хлапетата да могат да работят и с календар, да знаят дните от седмицата и поредността на сезоните.

От малките ще се изисква и да определят кръгъл час върху модел на часовник.

Учебните програми по математика имат за цел да подготвят децата за първи клас, да стимулират интелектуалното им развитие чрез  изграждане на основите на логико-математическото мислене.