Ученици

Децата с увреждания – без такси в ясли и градини във Варна

Родителите на деца с увреждания във Варна няма да плащат такси в ясли и градини, стана ясно нa заседание на Правната комисия, на която бяха одобрени промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги в община Варна. Процентът на инвалидност на децата ще е без значение, необходимо е единствено експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, реши комисията.

Досега от такса бяха освободени родителите на деца с над 70% инвалидност. По молба на председателят на фондация „Живот със синдрома на Даун“, Свилена Христова, първоначално бе решено да се обхванат хлапета с увреждания до 50% инвалидност, като тази промяна щеше да засегне около 167 деца.

„Извършихме допълнителен анализ и се установи, че към момента децата с инвалидност под 50%, посещаващи детски заведения във Варна, са около 15. Затова предложихме всички деца с различна степен на увреждане, да бъдат освободени от такса“, коментира председателят на Общинския съвет, Тодор Балабанов, по чиято инициатива се правят допълнителните корекции. Той поясни, че се предвижда измененията да влязат в сила от началото на следващата година.

Източник: monitor.bg