Ученици

Децата с РВВ стават все повече

„Децата в детските градини и училищата, които имат затруднения с усвояването на учебния материал заради дискексия или дисграфия са сериозен и притеснителен процент – около 45“, заяви председателят на синдиката на българските учители Янка Такева по време на конференция за методиките на работа с деца с различно възприятие и възпроизводство.

По данни на регионалния инспекторат по образование, в София децата с такива затруднения ((различно възприятие и възпроизводство) са 1143, като между 600 и 700 от тях са с дислексия.

Такева смята, че трябва да бъде въведена нова методика за работа с тези деца, а стажът на подготвяните за учители кадри да бъде увеличен на четири месеца. Тя обясни още, че децата с различно възприятие на нямат видими проблеми, но срещат трудности в писането и усвояването на учебния материал.

Това е причина тези деца да напускат рано образователната система. Те не се справят с учебния материал, а енергията им след това отива в неправилната посока.

„Той е много кротко дете, той ни поздравяваше по стълбите, той ни се усмихваше, защо направи тази беля и т.н.“. Нужни са промени в методиката на преподаване и в подхода на учителите към тези деца“, посочи Такева, цитирана от Дарик.

„Индивидуална работа с това дете, освен в час, по-голяма грижа като обяснения, като подход, за да може децата в класната стая или групата да не разберат, че усилията са насочени към това дете, и изключително много индивидуална работа в извънкласната и извънучилищната форма“, добави Такева.