Ученици

Децата със СОП ще се обучават в дневна и индивидуална форма

Децата със специални образователни потребности ще могат да се обучават в дневна форма на обучение и индивидуално. Това стана ясно след приемането днес на промени в Закона за народната просвета.

За учебната 2013-2014 година учениците със специални образователни потребности, започнали обучение в дневна или индивидуална форма, могат през цялата година да преминат в комбинирана форма на обучение.

Формата ще се осъществява по няколко учебни предмета и ще позволи на учениците с различни особености в развитието и дефицит на внимание в определени часове да бъдат в клас с останалите ученици, като това би спомогнало за тяхната социализация, информира БНР.