Ученици

Децата не знаят кой е Аспарух!

Учениците в четвърти клас показват притеснителни пропуски в познанията си, стана ясно вчера, при обявяване на резултатите от т.нар. „малка матура“ – външното оценяване на децата в начален етап на образованието.

Сред най-стряскащите примери за това са резултатите от задача номер 18, четем в сайта offnews.bg. Заданието в нея е следното:

През 681 година, след победа над византийците, българите се съюзили със славяните и създали ……………………………… Начело застанал ……………………………………..

67.5% са отговорили, че в тази година е основана българската държава. Само 14.7% обаче са попълнили вярно и първото, и второто празно поле.

Това значи, че Аспарух е непознат за повече от 85% от четвъртокласниците!

Явно учениците не се вълнуват особено от правата си в училище, защото задачата “Попълнете пропуснатото в текста: Да бъде уважаван и изслушван, да получава добро образование – това са …………………………………………… на ученика в училище“, среща разбиране у 56,8% от четвъртокласниците.

Стряскащо висок процент от четвъртокласниците не знаят и кои са двете движения, които извършва Земята, показват резултатите по „Човекът и природата“. Само 11% са написали, че Земята се върти около оста си и около Слънцето, 64,8% са улучили поне едното движение.