Институции

Децата в 20 училища в София се учат как да се борят с агресията

От тази учебна година още 8 училища в София прегърнаха идеята да учат децата как да предотвратяват проявите на агресия чрез курса „Реално и виртуално насилие: Превенция чрез интерактивно обучение в училище”. С това броят на учебните заведения, въвели обучението, става 20. От началото на учебната 2008/2009 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Асоциация „Родители”, които поддържат Центъра за безопасен Интернет, водят обучение в 12 столични училища.
Курсовете се провеждат с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката, Столична община и швейцарската Фондация Оук.

“Подобни обучения са необходими в цялата образователна система още от началния училищен курс. Не на последно място е отговорността на родителите да общуват повече с децата си по темите за насилието, Интернет и медиите”, твърди Георги Апостолов от Центъра за безопасен Интернет.

Явления като виртуалното насилие и онлайн-тормозът от 2 години са поставени на челни места в списъка с опасностите за деца в Интернет, срещу които се бори мрежата от Центрове за безопасен Интернет INSAFE, създадена от Европейската комисия.
Непълнолетните избират именно онези части от различни телевизионни предавания и филми, които са с най-силно изразена агресия, и ги качват масово в сайтовете за обмен на видеоклипове. Така традиционните медии и Интернет взаимно се преливат и мултиплицират ефекта на излагане на децата на визуално насилие.

Честото наблюдаване на насилие води до повишаване на прага на чувствителност на децата към агресията и желание да възпроизведат сами наблюдаваното. Много от риалити-шоутата по телевизионните канали съдържат повече или по-малко прикрита агресивност – от вербална, през поведенческа и до преки действия на насилие.

“За да се борим с разрастването на насилието сред непълнолетните са нужни мерки в законодателството, регулацията и саморегулацията на медиите и доставчиците на Интернет-съдържание и в образованието”, категоричен е Георги Апостолов от Центъра за безопасен Интернет, който от 2 години лобира за криминализиране на актовете на онлайн-насилие и онлайн-тормоз срещу личността. Националният център за безопасен Интернет алармира за това Комисията за децата, младежта и спорта в 40-ото Народно събрание, както на заседание на комисията в присъствие на представител на СЕМ, така и в писмено становище. Започнати са разговори с компетентните държавни институции и със съответните комисии от 41-то народно събрание.Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/