Ученици

Децата в самостоятелна форма на обучение в Пловдивска област са тревожно много

Децата в самостоятелна форма на обучение в Пловдивска област са тревожно много. Прави впечатление, че това не са надарени хлапета, за които тя е създадена, за да могат да пътуват по състезания и фестивали, а точно обратното –  преобладават деца със затруднения в училище, от бедни семейства или от малцинствата. Възниква въпросът доколко такова образование е качествено и дали всъщност не е формално, тъй като практиката е доказала, че най-добрата форма е редовната, каза Снежана Александрова от Постоянната комисия по заетостта съм Областната управа. Ежегодно тази структура одобрява план-приема в профилираните и професионалните паралелки. А на смущаващата тенденция членовете на комисията се натъкнали, събирайки информация от общините, която да послужи за анализ и изработване на стратегия за образованието за следващите 2 години.

Мерките, които предстои да бъдат очертани, ще стъпят на детайлно проучване какво е състоянието в момента на училищната мрежа. От една страна, се обследват всичките 166 детски градини в областта с броя деца, групи, капацитет, педагогически персонал, деца със специални образователни потребности и материална база. Успоредно ще се проследи каква е ситуацията във всички 199 училища, като за тях се отчетат и допълнителни обстоятелства, касаещи ученици на ресурсно подпомагане, изявени таланти, изучаващите допълнително български език, както и записаните в различните форми на обучение – редовна, вечерна и самостоятелна.

Често самостоятелната форма се използва за фиктивно учещи деца, които на практика са по-скоро отпаднали от системата, но с имената им в училищната документация директорите продължават да получават парите за тях в делегирания бюджет на учебното заведение.

Пълният анализ трябва да бъде готов през април, като свои данни ще предостави и Регионалното управление по образование. След това предстои залагането на мерки, приоритети и бюджет в стратегията. Междувременно след сформирането на новото правителство от Постоянната комисия по заетост към Областната управа ще направят постъпки документът да е за срок поне 4 години, а не 2 като сега. Толкова кратък срок е по-скоро за оперативна програма, отколкото за стратегически документ, каза Снежана Александрова. Дори стратегиите на училищата са за 4 години.

Източник: marica.bg