Институции

Децата в ЕС започват да ползват интернет средно на 7 г.

Общоевропейско проучване, публикувано от Европейската комисия, показва, че средната възраст, на която децата в Европа започват да ползват интернет, е 7 години, но едва едно на всеки три деца на възраст между 9 и 12 години смята, че има достатъчно „добри неща“ онлайн за деца на тяхната възраст. Освен това според проучването едно на всеки осем деца е преживяло нещо неприятно онлайн и на децата им липсват все още умения и не се чувстват уверени, когато ползват интернет.

Децата започват да ползват интернет все по-рано

Според проучването децата все по-рано започват да ползват интернет. Тези на възраст между 15 и 16 години са използвали интернет за първи път, когато са били на 11 години, докато 9-10 годишните са заявили, че за първи път са ползвали интернет, когато са били на 7.

Има и различия и между отделните страни: децата ползват най-рано интернет в скандинавските страни, Естония, Холандия и Великобритания и по-късно в Австрия, Гърция, Италия, Португалия и Румъния.

Половината от децата са онлайн всеки ден в продължение на средно час и половина. 15-16 годишните са дори още по-активни потребители на интернет — 77% от тях влизат в интернет всеки ден.

Участвалите в проучването деца споделят, че използват интернет предимно за домашните или за да гледат филми (съответно 84% и 83%). Игрите (74%) и общуването чрез системата за незабавни съобщения (61%) са следващите най-популярни сред тях дейности в интернет.

Децата влизат в интернет главно от вкъщи (85%), като повече от половината от 13-16 годишните имат достъп до интернет в стаята си. Училището е второто най-често срещано място за достъп до интернет (63%).

Докато повечето деца влизат в интернет през персонални компютри или лаптопи, то един от всеки трима младежи в момента се свързва чрез своя мобилен телефон или други преносими устройства.

Рисковете в интернет намаляват, но на децата все още им липсват някои основни умения за безопасно ползване

Според резултатите от проучването, днес децата са изправени пред по-малко рискове онлайн в сравнение с резултатите от предишни проучвания. 5% от децата в Европа казват, че са били обект на „кибертормоз“, като най-висок е процентът в Естония и Румъния (14%). Същевременно всяко осмо дете е изпитало неудобство или е било разстроено от нещо, което е срещнало в мрежата.

Едновременно с това докладът сочи, че макар и възрастните да наричат децата „цифрово поколение“, половината от по-малките деца не притежават някои основни умения за безопасно ползване на интернет и не знаят как да нагласят настройките за поверителност или да блокират нежелани контакти.

30% от децата между 11 и 16 години са имали симптоми, свързани с прекалено използване на интернет, като например сърфиране дори и без истински интерес, посвещаване на по-малко време на приятелите, семейството или на домашните за сметка на времето в интернет, или раздразнителност, когато не могат да са онлайн. Програмата на ЕС за по-безопасен интернет ще съфинансира през 2011 година проект за постигане на по-добро разбиране на този проблем.

Насърчаване на иновационно и съобразено с възрастта съдържание

Европейската комисия и Центровете за по-безопасен интернет в 14 страни наскоро обявиха Европейски конкурс (конкурс за Европейската награда) за най-добро онлайн съдържание за деца. В него могат да участват създаващите онлайн съдържание в две категории: 12-17 годишни и възрастни. Той има за цел да стимулира създаването и разпространението на висококачествено онлайн съдържание, подходящо за деца и младежи. Конкурсът се провежда в 14 страни: Белгия, Чешката република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Словения и Испания. Победителите в двете категории в националните конкурси ще се състезават за европейската награда, която ще бъде връчена през юни 2011 г.

Проучването EUKidsOnline е проведено сред повече от 23 000 деца и по един от техните родители в следните страни: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. То е част от проекта EUKidsOnline II, финансиран от програмата за по-безопасен интернет и координиран от Лондонското училище за икономика и политически науки.

С посредничеството на ЕК са постигнати споразумения за саморегулиране с някои от основните доставчици на онлайн услуги, които са най-популярни сред по-младите поколения. Обмисля се по-нататъшното разработване на мерки за саморегулиране по отношение на безопасното използване на интернет от деца като част от залегналата в програмата в областта на цифровите технологии политика, която има за цел изграждането на доверие и сигурност в новите технологии.

През 2009 г. Европейската комисия подкрепи кампания срещу „кибертормоза“ във всички държави – членки на ЕС, организирана от Мрежата от центрове за по-голяма информираност INSAFE. Същата мрежа въведе и телефонни линии за оказване на помощ, където деца, родители и учители могат да поискат персонални консултации по въпросите на безопасността, включително и при случаи на „кибертормоз“.

За повече информация.

Пълният доклад от проучването е на разположение в интернет: www.eukidsonline.net.