Ученици

Детски празник “Етнофиеста“

Екипът на ОДК – Ямбол организира на 4 април 2012 г. от 17:00 часа в зрителната зала на Община Ямбол детски празник „Етнофиеста“.

Целта на проявата е да се даде възможност на учениците от етническите групи в града да се изявят на сцената в различните области на изкуството.

Краен срок за подаване на заявки за участие – 28.03.2012 г. в ОДК.

За повече информация телефон: 046/66-13-08 – Таня Николова.