Мнения

Детските градини ще приемат и деца на 2 години

Според новия закон за училищното образование детските градини ще могат да приемат деца на двегодишна възраст, съобщи днес зам.-министърът на образованието Милена Дамянова, цитирана от БНР.

Според нея това е много важно за децата в по-малките населени места, където няма ясли и това означава, че те не са обхванати от системата.

Днес Милена Дамянова  откри пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение“ в СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ в София, информира news.bg.

Проектът е на стойност 10 000 000 лв. и се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.