Мнения

Детските градини работят при нормални зимни условия

Детските градини във Варна работят нормално при зимни условия. Това съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към общината. Ежедневно се проследява посещаемостта на децата, като в сряда те са били 3600, което е приблизително 1/3 от общия списъчен състав и е нормално в условия на ваканция на учениците. Във връзка с прогнозите за рязко влошаване на метеорологичните условия и в случай, че родителите на децата от яслените групи в детските градини, както и тези на 3 и 4 годишните желаят да ги спрат, трябва да уведомят за решението си ръководството на детската градина.

Това е предвидено в правилниците на всяка градина. За децата на 5 и 6 години в детските градини, отсъствието е допустимо за времето на ваканциите, определени със заповед на министъра на образованието и науката, каквито се явяват в случая 5-ти и 6-ти януари. Ако родителите на децата от всички възрасти не желаят децата им да посещават детска градина днес и утре, е необходимо да информират за решението си ръководството на съответното детско заведение.

Това се прави във връзка с организацията на храненето за деня, като се отчита и при изчисляване хранодните на всяко дете за месеца, т.е за децата, които са отсъствали не се заплаща храна. Детските градини са осигурени с достатъчно количество гориво. Температурите в сградите са подходящи за пребиваването на децата.

Дирекция „Образование и младежки дейности“ е разпоредила да се предприемат всички необходими мерки за поддържане на отоплителните системи в работен режим, за осигуряване на алтернативно отопление, при необходимост, както и за осигуряване на достъп до входовете на градините.

Източник: novini.bg