Учители

Десет заплати за учителите при излизане в пенсия

Учителите, излизащи в пенсия, ще получават като обезщетение 10 заплати. Това ще се случи, ако са работили в последните 10 години в системата на образованието. Този текст вече е част от Закона за училищното и предучилищно образование, който депутатите гласуваха на второ четене, съобщава „Стандарт“.

Досега педагозите получават по осем работни заплати, като това се урежда не със закон, а с колективния трудов договор. В закона вече е записано също, че на педагозите се дължи „почит и уважение“ от обществото.