Ученици

Десетокласниците могат да кандидатстват за обучение по програмиране

Десетокласниците вече могат да кандидатстват за напълно безплатно 3-годишно обучение по програмиране, част от национална програма на МОН. Обучението е по новата професия „Приложен програмист“ по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“. Могат да кандидатстват всички ученици в страната, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Желаещите могат да кандидатстват до 10 ноември, като след това ще трябва да положат входящ тест, на базата на резултатите от който ще бъдат сформирани групите. Системата за теста ще бъде отворена за 48 часа – на 11 и 12 ноември, като изпитът ще трябва да бъде приключен в рамките на 1 час. Обучението ще е в 5 училища-центрове – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец и Технически университет – София, Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет – София, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

Освен че обучението е безплатно, на пътуващите ученици ще бъдат поети и разходите за път и храна. Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Всички завършили 3-годишното обучение ще получат професионалната квалификация „Приложен програмист“.

Източник: МОН