Учители

Десети национален поетичен конкурс “Жената – любима и майка“

Община Свиленград, Народно читалище „Просвета 1870“ и Съюза на българските писатели организират десети национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка“.

В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);
Втора група – над 18 години.

Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

Краен срок: 12 март 2015 г.

Още информация