Ученици

Десети национален конкурс “Морето, морето, морето…“

Регионален инспекторат по образованието– Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна и Сдружение „Литературно общество“- Варна организират Десети национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литература – поезия и проза и за компютърна рисунка, Варна 2015.

Право на участие имат ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата, извънучилищните звена, школи, клубове и др., както и българските деца, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).

Класирането се извършва в три възрастови групи: от І-ви до ІV-ти клас, от V-ти до VІІІ-ми клас, от ІХ-ти до ХІІ-ти клас

Всеки участник има право да участва с до 5 рисунки формат А4 (210х297 или 297 х210 мм). Класирането се извършва в три възрастови групи: от І-ви до ІV -ти клас, от V-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас.

Краен срок: 5 ноември 2015 г.

Oще информация