Ученици

Десети международен фолклорен конкурс “Пауталия“, 1 – 3 юли 2016

Целта на конкурса е да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.

Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15 до 17 годишна възраст.
Конкурсът се провежда в 3 раздела:

– Народни танци;
– Народни песни (солови изпълнители и фолклорни формации);
– Авторска песен.

В категорията индивидуални изпълнители по народно пеене от 15- до 17-годишна възраст ще бъдат присъдени 3 едногодишни стипендии.

Ще бъдат присъдени и 2 еднократни стипендии от 500 лв., осигурени от Фондация „Проф. Кирил Стефанов“, за двама индивидуални изпълнители по народно пеене от 13- до 14-годишна възраст.

Краен срок: 24 юни 2016 г.

Още информация