Институции

Депутат към министър Вълчев: Седмокласниците са дискриминирани в училище

Правилата на практика не допускат стипендии да получават учениците от 7-ми клас. Налице е дискриминация. Това заяви от трибуната на Народното събрание депутатът от БСП Николай Тишев. „Съгласно регламент за организиране и провеждане на националната олимпиада по география и икономика, същата се провежда в три възрастови групи: 7 клас, 8-9 клас и 10-12 клас. Според чл. 10 от програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., годишни стипендии получават само две от възрастовите групи, а именно 8-9 клас и 10-12 клас. Също така, съгласно чл. 10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби, стипендия за стимулиране на децата с изявени дарби се отпускат на ученици от 8 до 12 клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11. На практика правилата не допускат  стипендии да получават учениците от 7-ми клас”, каза Тишев.

Той се обърна с въпрос към образователния министър Красимир Вълчев налице ли е допусната дискриминация по отношение на  тази група ученици и ако е така, каква е причината за тази неравнопоставеност? Ако не е налице дискриминация, какво е обяснението за такова разделение на учениците в зависимост от тяхната възраст? Тишев също така иска да стане ясно колко средства спестява държавата с изключването на тази възрастова група от правото да получава стипендии, както и какви мерки смята да предприеме МОН за справянето с тази несправедливост.

Министър Вълчев отговори, че в изпълнение на програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавните и общински училища през 2018 г. от държавния бюджет са предвидени 1,8 млн. лв. При условие, че бъдат включени ученици от всички възрастови групи при запазване обхвата на мерките, средствата, необходими за обезпечаване на програмата следва да се увеличат трикратно.

След изказването на Вълчев, Николай Тишев даде конкретен пример за казус, случил се през 2014 година. Тогава родители на деца от 7-ми клас завеждат дело в Комисията по защита от дискриминация точно по този въпрос. Комисията се произнася, че непредоставянето на стипендия на деца от 7-ми клас, които имат изявени дарби, представлява форма на непряка дискриминация по признак „възраст”. Въпреки че решението на Комисията не е задължително, а препоръчително, Министерски съвет обжалва това решение пред Административния съд, който пък отхвърля жалбата и постановява, че с изменение на подзаконовата нормативна наредба, чл. 10 от нея,  Министерски съвет е поставил необосновано и незаконосъобразно ограничение по отношение на правото да получават стипендии учениците от 7-ми клас, каквото в Закона за закрила на детето законодателят не е поставил.

„Затова мое желание и моя молба е  – работете в тази посока. Не може под такъв фактор да бъдат поставени децата”, заяви Николай Тишев.

Източник: burgasinfo.com