Училища

Депутатите припомниха: В училище българският е задължителен и официален език

Депутатите в парламента приеха, че официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е българският. В парламента гласуваха текстове от Закона за предучилищното и училищното образование. 107 депутати гласуваха „за“ текстовете, подкрепени от ресорната парламентарна комисия, 3-а бяха против, а 5 се въздържаха.

В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети може да се изучават на чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план. Народните представители приеха в училищата, които децата се обучават в съответствие, както с държавните образователни стандарти, така и с изискванията на друга държава-членка на ЕС, учебните предмети да могат да се изучават на чужд език с изключение на учебния предмет Български език и литература, информира още „Фокус“.

„Изучаването и използването на българския език в системата на предучилищното и училищното образование е право и задължение на българския гражданин“, записаха още народните представители. Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчинския език при условията и по реда на този закон и под грижата и контрола на държавата.