Учители

Депутатите приеха предложението за влизане на треньори в час по физическо

Депутатите от образователната комисия единодушно приеха предложението треньори да влизат в третия час по физическо от четвърти клас нагоре. А часовете в началния курс ще се водят от учител по физическо възпитание и спорт, информира „Стандарт“.

Депутатите гласуваха също, че в училище вече ще може да има неограничен брой учебници. Те, както и помагалата, ще бъдат одобрявани на два етапа, като при втория гласуването ще се извършва от учителите. Всички учебници и учебни комплекти, за които при оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт, ще могат да влязат в класните стаи.

Вносителите заявиха, че по този начин се стимулира конкуренцията, както и че такава е практиката в цяла Европа без Гърция. Приет бе също и текст, според който списъкът на оценителите на учебници ще бъде съгласуван и с председателя на Българска академия на науките.