Институции

Денков: Съвременното образование изисква съчетаване на различни цели

Министърът на образованието Николай Денков заяви, че съвременното образование изисква съчетаване на различни цели – усвояване на необходимите знания, работа с деца със специални образователни потребности, както и мерки за предотвратяване на радикализацията.

Проф. Денков беше категоричен, че това не е задача само на Министерството на образованието и науката (МОН). За нейния успех са необходими усилията и на други институции, бизнеса и неправителствените организации.

Педагогическите специалисти ще бъдат сред приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС.

На дневен ред са инвестициите в тяхното кариерно развитие, новите модели за придобиване на умения и привличането на специалисти към професията.

Източник: МОН