Мнения

Денков покани на разговор бивши министри на образованието

Ще разчитам на опита и идеите на всички мои предшественици. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се обърна към седем бивши ръководители на МОН, които се отзоваха на поканата му за среща.

Организацията на матурите и управлението на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са задачите, които предишните министри на образованието единодушно посочиха като основни приоритети за мандата на проф. Денков.

„Организацията на зрелостните изпити е сложна и засяга огромен брой хора“, подчерта проф. Даниел Вълчев, министър от 2005 до 2009 г. Към матурите доц. Румяна Коларова (2014) добави и други важни въпроси от средното образование като външното оценяване след VII клас и нововъведения статут на иновативно училище. Меглена Кунева (2016-2017) препоръча особени усилия за справяне с агресията в училище.

Проф. Анелия Клисарова (2013-2014) пък насочи вниманието на новия министър към държавния прием във висшите училища, който през последните години значително надхвърля броя на абитуриентите. Според нея не търпят отлагане и проблемите със специализацията на младите лекари, които сега гонят много от тях в чужбина.

„Управлението на иновациите трябва да премине към МОН. Българската икономика не е заинтересована от иновации. Компаниите, които все пак се интересуват, си ги внасят от чужбина“, категоричен беше проф. Николай Милошев (2013).

Меглена Кунева посочи ОП НОИР като сферата, в която министър Денков е най-силен и може да постигне най-голям напредък в краткия срок на служебния мандат. „Въпреки че науката има най-голяма нужда от тези пари, обществото ще наблюдава най-внимателно програмата в частта й за средното образование“, отбеляза тя.

Доц. Коларова наблегна на сложната политическа обстановка, в която управлява сегашното ръководство на МОН – предизборна кампания, в която много политически сили посочват образованието като свой приоритет. 

Няма да има промени в организацията и провеждането на външното оценяване и зрелостните изпити, както и при учебниците. Вероятно ще се наложат някои поправки в отделни стандарти, обяви министър Денков. Служебното ръководство на МОН ще се опита да навакса забавянето при някои подзаконови актове, свързани с единодушно приетата Стратегия за висше образование и промените в Закона за висше образование от 2016 г. Съвместно с БАН и висшите училища ще се работи върху Националната стратегия за научните изследвания до 2020 г.

Министър Николай Денков изпрати своите предшественици с подарък – фототипно издание на Българските народни песни, събрани от братя Миладинови.

Източник: МОН