Учители

Деница Сачева за джендър анкетата: Попълват я учители, не деца

Зам.-министърката на образованието Деница Сачева представи своята позиция по скандала с джендър анкетата. Сачева отхвърля твърдението, че тя е разрешила провеждането на анкетата в училища в София и Стара Загора, като обяснява, че тя работи в МОН от месец май 2017 г., а този конкурс се провеждал вече пета година. Според Епицентър обаче писмото с указание до РУО-Стара Загора е подписано именно от нея. Деница Сачева уточнява още, че анкетата я попълвали не децата, а учителите им.

Ето и отговора й:

„Във връзка с разпространявана информация за анкета сред ученици за това в коя тоалетна ходят и дали носят сиучъри за втори път през последните дни трябва да заявя, че такова нещо няма. Дезинформацията, която се разпространява стъпва на факта, че от учебната 2013/2014 година по методология, разработена от Националната мрежа за децата и фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ се провежда конкурс „Училище без насилие и стереотипи, основани на пола“.

Министерството на образованието и науката (МОН) единствено съдейства за информирането на училищата за възможността да се включат в него, но участието е доброволно и по решение на директорите.

За сведение, на разпространяващите информация, че конкурсът се провежда по мое нареждане, подчертавам, че аз работя в МОН от м. май 2017 г.

Конкурсът се отнася до равнопоставеността между жените и мъжете и цели да се развиват училищни политики за противодействие на насилието и тормоза чрез изграждане на толерантна и подкрепяща среда.
Анкетите се попълват от директори или учителски колективи, а не от деца. В тях не се съдържат подвеждащи въпроси и такива, чиито отговори да се тълкуват двусмислено. Темите, залегнали в анкетите, не са част от учебния материал и не се преподават в учебните часове.

Целта на конкурса е да се представят добрите практики на училищата за превенция на тормоза и насилието между децата, за изграждане и поддържане на спокойна и безопасна училищна среда, за създаване на пълноценно и продуктивно сътрудничество между ученици, учители и родители.

Добри примери в това отношение са насърчаването на равнопоставеното развитие на момичетата в областта на науките и технологиите, равнопоставеното участие на момичета и момчета в ученическите съвети, равнопоставения избор на професия от страна на момичетата и момчетата и т.н.
Равнопоставеността между момичетата и момчета не се отнася до феминизъм, мачизъм или хомосексуалност. Тя се отнася единствено и само до това да се гледа на другия като на човек на първо място“.

Междувременно, отговорната за средното образование друга зам.-министърка в МОН – Таня Михайлова, също обясни по БНТ, че въпросната анкета била за учител или група учители и не била предназначена за попълване от деца. Освен това се провеждала доброволно и повечето училища отказвали, защото анкетата вървяла вече от четири години.

Източник: kanal3.bg