Учители

Деница Сачева: Амбицията ни е учителската заплата да се удвои

Систематичните инвестиции в образованието са върхов приоритет за българското правителство, защото без тях общество, което обхваща всички граждани и което въвежда нови идеи и процеси, е невъзможно. Това каза заместник-министърът на образованието Деница Сачева. През следващите 4 години правителството на България ще инвестира над 1 млрд. евро в образование, по-конкретно в увеличаване на заплатите на учителите. Намерението ни е да удвоим учителските заплата и така средната заплата на учител ще стане по-висока от тази за страната. Предвидени са и значителни инвестиции в образователната инфраструктура, най-вече в професионалните училища и техникумите, посочи Сачева.

Особено важно е концентрирането върху ценностите. От няколко години говорим за връзката между образование и бизнес и тя трябва да се запази и съхранява. Но връзката на образованието с ценностите трябва да е на първо място. Защото първостепенната цел на образованието е личната самооценка и удовлетворение, възможността сам да откриеш таланта си, а чак след това идва връзката с трудовия пазар. Зам.-министър Сачева подчерта, че дигиталната трансформация на обществото и дигиталните умения изисква пълно внимание, там се изисква холистичен подход, а не само разговор за инвестиции в дигиталните умения на средношколците и студентите.

Става дума за по-обхватни задачи, които отиват отвъд възрастта на учениците и студентите: трябва да се говори за дигитални умения на цялото население, дигиталната грамотност на всеки гражданин ще става все по-важна. Бъдещото неравенство няма да е повече социално-икономическо, а базирано на дигиталните умения и информацията – между отделните държави, между различните слоеве на обществото и най-вече, когато говорим за маргинализирани групи – какво да се направи за включването им в това образование.

Сачева отбеляза, че в момента ученици и учители често взаимно се обучават по дигитални умения. Вече 1500 училища имат wifi системи. Предвидени са и специални пакети за млади учители. Целта е учителската професия да стане по-привлекателна като професия на бъдещето. Голямата ни амбиция е да привличаме най-добрите зрелостници да избират на първо място педагогиката за висшето си образование.

Друго предизвикателство е въвеждането на гражданското образование, което да стане компонент от обучението по различни предмети в училище. Образованието ще бъде акцент и по време на българското председателство на ЕС.

„Оценяваме като успех това, че благодарение на работата на 1 100 екипи от учители, директори, социални и здравни работници, представители на граждански организации, посетили адресите на отпаднали от училище деца, успяхме да върнем в клас една трета от отпадналите“, заяви заместник-министърът на образованието Деница Сачева. 

Източник: bgnes.com