Мнения

„Демонът на семинарията”

Обучението по вероучение е едно от нещата, които все още всяват смут сред обществото ни. Една от основните причини за това е така нареченият „демон на семинарията”. Много хора си мислят, че обучението по вероучение на практика представлява въвеждането на специализирано обучение, което е ако не като, то почти като това в семинарията.

Всъщност, много хора не са наясно, че семинарското обучение в изчистения си вид не е нещо лошо, още повече пък – страшно. Става дума за обучение в ценности и традиции. Хората обаче се опасяват, че едва ли не някой ще се опита да наложи на децата им да вярват в определена религия. Това се нарича „демонът на семинарията”, тоест – че обучението в семинарията ще бъде пренесено в обучението по вероучение в общообразователните училища.

Така се създава масова психоза от някои от тези хора, които не желаят децата им да бъдат обучавани по такъв предмет. Само че демоните са измислица на нас самите, на обществото ни, на една част от него, малка част. Демони всъщност няма, има само илюзии, които се индуцират от хората.

Семинариите в България, както е известно, са две – в София и в Пловдив. И двете са на пълен пансион и издръжка от подразделения на Светия Синод на Българската православна църква.

Скандали има и в тези, макар и само две учебни заведения, както скандали се появяват периодично и в други средни общообразователни училища. Акцентът обаче оформя така наречения ефект на доминото, защото семинариите ни са само две и когато нещо се случи в тях или с техен възпитаник, това веднага рефлектира върху самото учебно заведение.

Така се създава психоза, която формулира „демон”, а той от своя страна създава настроения, които пък са последвани от щампи. Така семинарското обучение на практика плаши. А обществото ни трябва да е наясно, че обучението в семинарията е много по-мащабно и детайлно по специалността, отколкото би било едно вероучение за общ курс за средните училища.

Това обаче може да се разбере, когато се дискутира, когато се говори по темите, за да може хората да разберат същността на едно такова специализирано обучение, което цели не да налага вяра, а да възпитава ценности!