Институции Училища Учители

Демонстрация за тестуване на ученици с щадящ тест за Ковид-19

Вижте демонстрация на тестване с избраните от Министерството на здравеопазването тестове за учениците.
Децата в клипа участват със съгласието на своите родители.

 

Източник: МОН