Училища

Демографският срив намали броя на местата в гимназиите

Тази година броят на местата в училищата е леко намален, като обявените свободни места за София са 7648, пише „Стандарт“.

Има обаче и гимназии, които увеличават броя на паралелките, например Втора немска в София, където класовете от 4 нарастват на 5. По този начин общият брой на обявените свободни места скача от 104 на 130 деца.

В Първа и Втора английска гимназия приемът остава същият – 7 паралелки. Френската гимназия ще приеме същия брой паралелки, но е увеличила броя на учениците, които ще класира – от 182 на 196. В Испанската местата намаляват с 10.

Като цяло се потвърждава тенденцията да бъде намаляван броят на свободните места в училище за цялата страна, като основната причина за това е демографският срив. Ако през миналата година профилираните и професионалните училища са обявили прием за 36 000 ученици в цялата страна, тази година местата са малко над 34 000.

Спадът е по-осезаем в професионалните гимназии, където тази година ще учат с 1430 по-малко ученици.

Възможно е да бъде закрита значителна част от тези паралелки предвид факта, че броят на двойките по математика е рекорден и всеки трети седмокласник в страната се оказа със слаба оценка. Това означава, че някои от училищата, които приемат с най-ниски балове, просто няма да успеят да напълнят класовете си.