Училища

Делят матурите на лесна и трудна

Допълнителните матури, които ще се държат освен задължителните ще са с две степени на трудност, предвижда промотираната преди десетина дни концепция за училищното образование. По въпроса в Ловеч говори Евгения Костадинова – шеф на дирекция „Образователна програма и образователно съдържание“ към министерството на образованието.

Учениците ще могат да изберат дали да ги полагат на основно или разширено равнище. При първия вариант изпитът ще е с цел да се покрие общообразователния минумум. По-сложният вариант предполага и подобаващо по-трудни въпроси.

Целта е да се улесни приема във ВУЗ от тези ученици, които са завършили техникум. Самите университети ще бъдат в правото си да избират дали да приемат студенти с леката или само с тежката матура.

Вторият зрелостен изпит в професионалните гимназии е за придобиване на професионална квалификация. Темата за матурата по български език и литература ще се избира от 30, а не както досега от 20 възможни варианта.

На срещата, на която присъства и зам.министър Милена Дамянова бе обсъдено и задължителното въвеждане на матурите по математика. Според по-голямата част от учениците това не е логично, „понеже има деца, на които този предмет не им се удава“.

Още по темата