Училища

Делегираните бюджети увеличили незаслужeно преминаващите в горен клас

Делегираните бюджети са определяни като един от факторите за ниското ниво на грамотност на част от учениците, сочи доклад на УНИЦЕФ. Причината е, че заради схемата „парите следват ученика“ на много места предпочитат парите пред качествено образование.

С въвеждането на делегираните бюджети в училищата рязко е намалял броят на учениците, които не успяват до покрият минималните образователни стандарти и са принудени да повтарят годината.

Преди това те са били средно 2 на сто от общия брой от учениците. Сега този процент е 0,95, пише „Труд“. Това прави около 5000 ученика.

Всяко трето дете от началния курс на обучение или никога не е било записвано в училище, или е прекъсвало, преди изобщо да стигне до четвърти клас.

Този проблем води след себе си и още един – т.нар. „мъртви души“. Учителите в малките населени места водят в дневниците си деца, които са с родителите в чужбина или са дошли само за първия учебен ден. Така излиза, че въпросните училища прибират повече пари, отколкото ученици имат.

Според специалистите тази практика демотивира родителите и децата от уязвимите групи и води до отпадането на ученици. Сред причините, които подтиквали децата да се отказват от обучението, били още купуването на дипломи и толерирането на неизвинените отсъствия.

Причината не е в начина на формиране на бюджета, а в липсата на механизми, които да контролират качеството на учебния процес, обясниха експерти.