Мнения

Девет общини получиха договори по програмата “Деца в риск“

Кметове и представители на девет общини получиха договорите си за изпълнение на проекти по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент „Деца в риск“, на церемония в Министерството на образованието и науката.

Средствата се осигуряват чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и са в размер на 2 244 037 евро. Общините, които ще ги усвояват чрез одобрените си проекти, са Плевен, Смядово, Мездра, Средец, Павликени, Садово, Каварна, Исперих и Сливен.

Договорите бяха връчени от министър  проф. Анелия Клисарова, която в приветственото си слово подчерта, че Програмата е част от стратегията за намаляване броя на отпадащите от учебния процес деца. „Сега тези деца са почти 10%, нашата цел е да го намалим, а този ни стремеж съвпада и с амбициите на европейските ни колеги. Всички тук сме убедени, че ключът към благополучието, към развитието – това е образованието“, каза проф. Клисарова.

Основна цел на компонента е по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения на децата на възраст 3 – 6 години, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Проектите са насочени към подпомагане на деца от семейства в неравностойно положение, както и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, социално слаби родители.

Проектните предложения съдържат аргументи и доказателства за обхващане на поне 200 деца от целевата група. Във всеки проект са включени дейностите в най-малко 5 общински детски градини и поне по 3 възпитатели/педагози в детска градина.

Кметовете и представителите на общините, спечелили финансиране по Компомент „Деца в риска“, благодариха и заявиха, че това е още една възможност да помогнат на децата в неравностойно социално положение в районите си. „Най-ценното е, че ще можем да привлечем в детските градини деца от бедни семейства, ще им дадем възможност да се подготвят за постъпване в училище и ще им  осигурим обучение по български език, което е много важно за задържането им в образователната система“, каза ръководителят на проекта за община Средец  Маргарита Стойчева.