Ученици

Девети национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски“

Целта на конкурса е развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество – Тема: „СВОБОДАТА – ТОЗИ СКЪПОЦЕНЕН ДАР“
А. Поезия
Б. Проза (азказ,приказка)
– Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

ІІ. Журналистика – Тема: „ДОН КИХОТ ИЛИ ХАМЛЕТ? ИЛИ И ДВАМАТА СА ИЗЛИШНИ?“
А. Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр)
Б. Колективна (ученически вестник)

В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.

Краен срок: 3 октомври 2016 г.

Още информация