Учители

ДГ,,Първи юни”-Карлово спечели нов проект – педагозите заминават в Испания на квалификация

ДГ,,Първи юни”-Карлово спечели още един проект. В резултатите от селекцията на проектни предложения по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 ,,Мобилност” в сектор ,,Училищно образование”, ДГ,,Първи юни”-Карлово се нарежда сред малцината, които могат да се похвалят с още един проект. По този проект ще се проведе едноседмична квалификация с част от педагогическия персонал във Валенсия, Испания от обучителната организация Есмовия. По проекта е разписано да се квалифицират учители в курсът ,,ИКТ за преподаване и учене”.

Детската градина работи последователно в тази посока. През 2013г. по проект бе закупена първата мултимедия в детската градина, през 2017г. беше монтирана първата интерактивна дъска, а през настоящата 2018г. предстои да станат интерактивни и останалите занимални. Все повече учители влизат в отбора на използващите редовно в своята работа ИКТ. Практическите ползи за деца и педагози са много и се виждат най-ясно тогава, когато възпитаниците ни стават успешни и мотивирани, с любознателен и творчески подход към околния свят.

За учителите ИКТ създадоха невероятната възможност да творят свои ресурси, като се опират на своя опит и обогатяват компетентностите си чрез активно общуване и обмен с колеги не само в България, но и по цял свят. Предстои да се подпише договор с Център за развитие на човешките ресурси, чрез който ще се финансира проектът и да започнат дейностите по подбор на педагозите, които ще бъдат включени, разказа за ПБ Новинар директорът на градината Ваня Христова.

Източник: pbnovini.com