Ученици

Двойно повече ученици искат да работят

Поисканите от работодателите разрешения за наемане на непълнолетни през 2016 г. са 5283, като ръстът им е почти двоен спрямо 2015 г., когато са издадени 2700 разрешения. Това показват данните на Главната инспекция по труда в Световния ден срещу детския труд.

Тенденцията да се наемат повече непълнолетни лица се запазва и през тази година. За първите пет месеца на 2017 г. в агенцията са постъпили 1232 искания от работодатели, дадени са 993 разрешения, от които 24 за лица, ненавършили 16 г.

Най-често ученици се наемат за работа в хотелиерството, ресторантьорството и търговията през лятната ваканция.

Увеличават се нарушенията – през 2016 г. са констатирани 99 случая на непълнолетни, наети без разрешение от Инспекцията по труда, докато през 2015 г. техният брой е 48.

Източник: trud.bg