Институции Училища

Двойно повече психолози в училищата

Два пъти се е увеличил броят на училищните психолози и педагогически съветници в страната за последните две години.

В момента те са 1600, заяви зам.-образователният министър Деница Сачева на Втората международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“.

По думите ѝ ръстът на специалистите е в резултат на целенасочената политика на Министерството на образованието и науката. Според колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищно образование на всеки 400 ученици в школата трябва да има по един психолог, педагогически съветник или социален работник, а при над 900 – минимум двама. В детските градини пък на всеки 250 малчугани трябва да има поне по един специалист. Сачева посочи, че в системата постепенно постъпват на работа повече ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца с нарушено зрение и с умствена изостаналост, педагогически съветници и др. „Те са 3933 в училищата и детските градини и още 931 в Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В същото време все още техният брой е недостатъчен, тъй като децата със специални образователни потребности (СОП) са 20 368“, каза Сачева.

Зам.-министърът подчерта, че МОН инвестира средства в създаване на по-добри условия за обучението на тези деца. През тази година по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ бяха финансирани 38 проекта на Центровете за специална образователна подкрепа на обща стойност 1,6 млн. лв. С тях ще бъдат закупени специализирани уреди, техника, софтуерни продукти, дидактически материали за по-доброто обучение на децата.

Както „Монитор“ писа, от новите модерни технологии ще могат да се възползват близо 3000 малчугани. Израждане на защитена образователна среда за деца със СОП пък се предвижда по стартиращия проект „Образование за утрешния ден“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя ще включва интерактивни дъски, интерактивни маси в детските градини, таблети, мултимедийни проектори, дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание и др. „Предстои разработването на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативната програма, като част от дейностите ще бъдат насочени към функционалната оценка на индивидуалните потребности, специализирани обучения, работа със семействата и децата със специално потребности и др.“, допълни Сачева.

Източник: monitor.bg