Ученици

Двойно повече от предвидените ученици са участвали в олимпиади, състезания и извънучилищни дейности през 2015 г.

По модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания“ през 2015 г. са проведени 21 национални олимпиади и 26 състезания по различни общообразователни предмети, показва Отчетът за изпълнението на 10-те национални програми за развитието на средното образование за 2015 година.

В областните кръгове на олимпиадите са участвали 38 303 ученици, а в националните кръгове – 2 110 ученици.

В международните олимпиади са спечелени общо 55  медала – 5 златни, 33 сребърни и 17 бронзови. Проведени са 21 състезания по професии. В регионалните кръгове са участвали 703 ученици, а в националните кръгове – 851 ученици.

141 211 ученици са участвали в олимпиадите, състезанията, извънучилищните дейности и в спортните прояви при планирано участие на 76 000 ученици.

Отчетът за изпълнение на Националните програми за 2015 г. може да видите тук