Мнения

Двойкаджии няма да бъдат пускани в шести клас

Разпоредбите, даващи възможност на учениците да минават от пети в шести клас дори с една двойка по учебен предмет за годината бяха отхвърлени от депутатите в просветната комисия към Народното събрание.

Това се случи при второто четене на Закона за предучилищното и училищното образование.

От първи до трети клас малчуганите ще се радват качествени оценки – „отлично“, „много добре“, „добре“, „задоволително“, „незадоволително“. В четвърти клас оценките стават и количествени и качествени.

Учениците от първи до трети клас включително, които са получили незадоволителни оценки, и учениците от 4-ти клас, които имат годишна оценка слаб (2) по учебен предмет, няма да полагат поправителни изпити и да повтарят класа, ако са се обучавали в присъствена форма. Те ще минават директно в по-горен клас.

Отхвърли се предложението за създаване на независима от МОМН агенция за външно оценяване. Не се прие и идеята от четвърти до десети клас да няма количествени оценки по Изкуства, Бит и технологии и физическо, а само зачита се/не се зачита.