Институции

Две нови специалности са разкрити в Шуменския университет

Две нови бакалавърски специалности са разкрити в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – „Икономика и математика“ и „Руска филология и социална работа“. Това съобщиха на БТА от пресцентъра на висшето училище, след обявеното първо класиране на кандидат-студентите.

Желаещите да се обучават в университета имат възможност да кандидатстват за прием в 48 бакалавърски специалности.
До 13 юли включително всички класирани кандидат-студенти трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно образование, за да запазят мястото си. Класираните по първо желание остават в специалността, в която са приети, и в същия срок е необходимо да се запишат окончателно.

Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заявление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второто класиране. При наличие на свободни места, те преминават в по-предно желание по реда, посочен в състезателния картон. Желаещите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ класиране, без да подават заявление.

Придобитите студентски права се губят, ако оригиналът на дипломата за средно образование не бъде оставен в университета в посочения срок.
За свободните места след първо класиране могат да кандидатстват и кандидат-студенти, които не са участвали в първото класиране, като подадат документи до 13 юли.

Следващите конкурсни изпити за съответните специалности в университета ще са на 14 юли.

Източник: novini.bg