Ученици

Две нови математически състезания за четвъртокласници

Две нови математически състезания за четвъртокласници са включени в календара на ученическите олимпиади и състезания за новата учебна година.

Графикът и условията за провеждането на училищните, областните и националните кръгове на състезанията е утвърден от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева. В олимпиадите могат да се включат всички деца в дневна, самостоятелна, задочна, комбинирана, дистанционна или индивидуална форма на обучение. Национални олимпиади и състезания се провеждат по всички общообразователни предмети без физическо възпитание и изобразително изкуство.

В графика са залегнали състезания по математическа лингвистика, хореография, техническо чертане, гражданско образование и религия. За поредна година ще се проведе интердисциплинарната олимпиада за четвъртокласници „Знам и мога“. Тя обхваща знания от предметите български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата. За същата възрастова група в графика са включени две нови състезания по математика – „Питагор“ и „Откриване на млади таланти“. За първи път ще има национален кръг на олимпиадата по български език и литература за XI клас.

Източник: МОН