Мнения

Две нови дирекции в МОН

Две нови дирекции – „Професионално образование“ и „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, да бъдат създадени в МОН. Това предлага министърът на образованието и науката Меглена Кунева на Министерския съвет в проект за постановление за изменение на Устройствения правилник на министерството. 

Изграждането на двете нови дирекции е обосновано със значими политики за министерството, свързани с по-добро управление на процесите в професионалното образование, обучение и ориентиране, както и с обучението на българите, живеещи извън България, и развитието на детски градини и училища в чужбина. 

Друга част от предложените промени са насочени към оптимизиране на работата и постигане на по-добра координация между различните звена в министерството. 

Промените са в рамките на одобрената обща численост на министерството и не са необходими допълнителни щатни бройки и финансови средства.

Проекта може да видите в сайта на образователното ведомство.

Източник: МОН