Училища

Две гимназии по изкуства се преобразуват в училища

Правителството одобри преобразуването, чрез промяна на наименованието, на две гимназии по изкуства.

Преобразуваните държавни културни институти са Националната гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ – Троян, и Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък.

Чрез преобразуването наименованията на държавните културни институти се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 1 август 2016 г.  Той определя, че в гимназии се обучават ученици от VІІІ клас, докато в училищата прием може да се осъществява от V клас.

Източник: novini.bg