Мнения

Двама министри представят платформата e-campus

На 22 май 2013 г., сряда, от 14:00 часа в голямата заседателна зала на УНСС министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев и министърът за развитие на електронно правителство Роман Василев ще представят платформата e-campus.

Платформата e-campus събира на едно място наличните електронни услуги за студенти и обединява академични интернет пространства, като e-campus дава възможност на студентите да ползват и персонализират използваните от тях е-услуги.

Студентите ще могат да участват активно в една новозараждаща се онлайн общност и да тестват и развиват услуги, които самите те смятат за важни и полезни.

Събитието се осъществява със съдействието на проф. Стати Статев, ректор на Университета за национално и световно стопанство.