Мнения

Да учиш “в облака”

Еволюцията на обученията доведе до преминаване от традиционните присъствени, през т. нар. смесени (blended learning), самостоятелна подготовка онлайн и офлайн, до различните форми на дистанционни курсове (e-learning). Курсовете от разстояние се наложиха с оглед на необходимостта от свиване на бюджетите за обучения и оптимизация на всички процеси и дейности. Друг аргумент в защита на е-обученията е невъзможността работодателите да плащат един път за обучение и още един път – за кадри, които реално в момента на провеждането на курса не са на работното си място, а няма човешки ресурс, който да ги замести. Служителите също не могат да си позволят дълго отсъствие от работа, защото това би се отразило веднага на производителността и на непрекъсваемостта на бизнес процесите, особено в настоящата ситуация на намалели екипи и същевременно свръхнатоварване, която породи глобалната криза.
По данни на анализаторите от Gartner, „облачните“ изчисления са с най-голям бизнес потенциал през следващите 3 години. Услугите, базирани в „облака“, са сред десетте топ технологии за 2010 г. Използването на „облачни“ ресурси не стопява напълно разходите, но определено предлага варианти за тяхното преразпределяне и редуциране. Все повече компании ще предлагат приложения, информация и бизнес услуги с помощта на тази технология, предвижда Gartner.
 
Облачните технологии в действие
“Съвременните облачни приложения предлагат все по-конкурентни услуги в сравнение с традиционния модел на обучение – присъствено в учебна зала. Особено полезни са те при корпоративни клиенти, където физическото отсъствие от работното място е понякога нежелателно и усложнява работния процес. При индивидуални лица свободата се състои в това да се избере удобно време за посещение на обучението”, смята Драгомир Димитров, административен ръководител на Българската асоциация на мрежовите академии (БАМА).
Тодор Георгиев, CEO на портала за онлайн езикови обучения Kabinata.com и управител на портала на учителите-новатори teacher.bg, е на мнение, че организирането на корпоративни онлайн обучения на облачна платформа позволява в голяма степен използването на технологичен ресурс, който отделният клиент трудно може да си позволи. Технологично енергоемките платформи за онлайн конференции и виртуална класна стая са пример за такъв тип услуга, посочва специалистът.
 
Родният обучителен пазар и дистанционното обучение
“В условията на икономическа криза може да се предполага, че пазарът на дистанционно обучение ще се развива с по-високи темпове. В тази светлина очаквам, че през 2010 г. все повече обучаващи институции ще започнат да предлагат комбинация от присъствено и дистанционно обучение или изцяло дистанционно, за да отговорят на търсенето на клиентите за по-ниска цена и по-голяма гъвкавост като възможности за различни часове и периоди на обучение”, прогнозира Драгомир Димитров.
Специалистите от ITCE – компания, която предлага решения за управление на проекти и широка гама от курсове – отчитат, че обучението от разстояние е започнало да се превръща в обичайна практика в световен мащаб. Много от западните университети вече имат бакалавърски и магистърски програми, които са изцяло базирани на платформи за дистанционно обучение. Доставчиците за професионални обучения също започнаха да предлагат много голяма част от портфолиото си за клиенти в различни локации.
“През последните няколко години пазарът за дистанционни обучения започна да се развива и в България. За съжаление все още българските компании не вярват изцяло на ползите от този тип обучения. Цялостното възприемане на този тип решения е бавен процес. Въпреки това през 2009 г. се забеляза тенденция за спестяване на разходи чрез преминаване на различни типове дистанционни обучения или внедряване на вътрешни организационни e-learning системи”, наблюдават от обучителното дружество.
От тази година ITCE въведе на пазара не само e-learning, но и обучения във виртуална класна стая. Това е иновативен метод на обучение, чрез който всички курсисти участват активно от разстояние. Обученията са водени от инструктор в реално време (избрано от участниците) през инсталирана система в ITCE, като участниците могат да слушат лектора, да задават въпроси, да виждат презентацията, както и да организират дискусии. 
Според Тодор Георгиев, големите компании използват интензивно онлайн обучение на персонала си. “През 2009 и българските компании започнаха да проявяват интерес към технологията ни. С развитието на финансовата криза през 2010 г. очакваме възходящ ръст на продажбите ни”, прогнозира експертът.
 
Ползи и предимства от е-learning
Предимствата от облачни приложения могат да се търсят в две основни направления: по-ниска цена и гъвкавост на предлаганите обучения, посочи Драгомир Димитров от БАМА. По-ниска цена може да се постигне, тъй като се съкращават транспортните разходи на преподавателя и той може да работи от удобно за него място, без да се налага физически да пътува до съответното място за провеждане на обучението. По отношение на гъвкавостта на предлагането клиентите не са зависими от натовареност на дадена учебна зала, а единствено от възможностите на преподавателя. При този вариант обучение може да се провежда практически по всяко време на денонощието, стига да е съгласувано с обучаващите се, преподавателя и организаторите, смята Димитров.
От ITCE изтъкват, че ползите от е-learning системите са много и могат да бъдат изчислени по лесен начин във финансово измерение. “Изключително важно е при решение за имплементация на всякакви технологични системи е да се направи реално изчисление на ползите, разходите, както и финансовата възвръщаемост”, посочват от обучителното дружество. ITCE предлага изчисление на възвръщаемостта на инвестициите както от имплементирани системи, така и от обучения. При калкулацията на възвръщаемостта от е-learning системите трябва да бъдат включени фактори като спестяване на пътни разходи, настаняване, време за пътуване, наличност на обучаващия се, повишаване на продуктивността от получените обучения и др.
“Използването на дистанционната онлайн форма за фирмено обучение рязко оптимизира фирмения бюджет за образование”, категоричен е Тодор Георгиев от Kabinata.com. Порталът за онлайн обучения предлага за географско разпределено фирми e-learning платформа за корпоративен трейнинг.
 
Облачни платформи
През сайта Kabinata.com се предлага индивидуално и фирмено езиково обучение. Затова най-силният актив на „Кабината” е фактът, че продава уникална за българския пазар образователна услуга. “В момента курсовете, предоставяни от „Кабината”, представляват най-съвременната форма за електронно обучение достъпна на българския пазар. Целевата аудитория на сайта са работещите хора над 25 години, които разполагат с малко свободно време и в същото време искат да се усъвършенстват. За тях „Кабината” предоставя възможност за гъвкаво обучение в свободното им време”, обясни Тодор Георгиев. Обучението се провежда във виртуални класни стаи, в които курсистите дистанционно комуникират с преподавателите, използвайки всички съвременни интерактивни средства, включително чат и публикуване на аудио и видео.
Порталът предоставя за ползване и цялостно решение за дистанционно обучение за фирми и образователни институции. Облачната технология тук се проявява в достъпа до различни услуги – брой хора във виртуалната класна стая, брой тестове, място за споделяне на файлове и т.н., поясни Тодоров.
Платформата се предлага и в комбинация с Microsoft Office SharePoint Server 2007с интеграция с Live@edu services. Пример за такава интеграция е виртуалното училище в мрежата на учителите новатори Teacher.bg.
Констанца Григорова
 
  
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/